XXXI Ogólnopolskie Szkolenie "Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę" w Falentach | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę mieć czas na przyjemności

Natka, 14 lat

Wydarzenia

24 kwietnia 2018 r.

XXXI Ogólnopolskie Szkolenie "Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę" w Falentach

16-17 czerwca 2018r. Centrum Konferencyjne Falenty. Zapraszamy!

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • atrakcyjny program wykładów z zakresu leczenia, opieki domowej nad chorymi na mukowiscydozę, fizjoterapii, żywienia oraz pomocy psychologicznej i socjalno-prawnej,
 • niezapomnianą atmosferę i możliwość nawiązania wielu kontaktów i przyjaźni,
 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIE

1. Zasady uczestnictwa w szkoleniu - W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie rodzin i opiekunowie osób chorych na mukowiscydozę z całej Polski – limit miejsc do 150 osób. Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie kompletu dokumentów:

 • karty zgłoszeniowej – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uczestnika,
 • karty beneficjenta PTWM – w przypadku osób, które dotychczas nie złożyły tego dokumentu (Jeśli dokumenty zgłoszeniowe przesyłane są skanem na maila prosimy później Kartę Beneficjenta odesłać w oryginale do siedziby biura PTWM w Rabce-Zdrój).

2. Data i miejsce przyjmowania zgłoszeń - Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r.

 • pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b 34-700 Rabka-Zdrój
 • skanem na adres e-mail: poczta@ptwm.org.pl

3. Świadczenia dla uczestników - Osobom, które zakwalifikują się na szkolenie zapewniamy:

 • atrakcyjny program wykładów i warsztatów (początek 16.06.2018 o godz. 10.00),
 • bezpłatne wyżywienie i nocleg w Centrum Konferencyjnym Falenty,
 • bezpłatne obiady i kolacje (bez noclegów) dla osób z Warszawy i okolic (w promieniu 25 km od Falent).
 • dojazd do Falent z Dworca Centralnego w dn. 16.06.2018. Na uczestników szkolenia będzie czekała osoba w czerwonej czapce, z kartką z napisem MUKOWISCYDOZA, przy kasach biletowych, w rogu holu głównego, od strony Pałacu Kultury i Nauki. Autobus będzie odjeżdżał o godz. 9.30
 • Zapewniamy również bezpłatny transport autobusowy w dniu 17 czerwca 2018 r. (niedziela) z Centrum Konferencyjnego Falenty do Dworca Warszawa Centralna. Odjazdy autobusu przewidziano na godzinę 13.30.

Potwierdzenie świadczeń uczestnicy otrzymują w piśmie o zakwalifikowaniu na szkolenie.

4. Zasady kwalifikacji uczestników - O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje data przyjęcia kompletnego zgłoszenia (decyduje data wpływu do PTWM). W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu PTWM w poprzednim roku oraz rodzice chorych nowozdiagnozowanych. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, dlatego bezpłatny udział zapewniamy wyłącznie jednemu członkowi rodziny chorego. W przypadku chęci uczestnictwa dwóch lub więcej członków rodziny, kolejne osoby mogą uczestniczyć odpłatnie lub w charakterze wolnego słuchacza. Chętnym, którzy nie zakwalifikują się na bezpłatny udział w szkoleniu i zadeklarują uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza oferujemy wolny wstęp na salę obrad, bez zapewnienia noclegów i wyżywienia. Potwierdzenie uczestnictwa dla osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną do 1 czerwca 2017 r.

Chorzy na mukowiscydozę na szkoleniu - W związku z międzynarodowymi wytycznymi zapobiegania i kontroli zakażeń w mukowiscydozie decyzją Zarządu Głównego PTWM w szkoleniu w charakterze uczestników nie może brać udziału więcej niż jedna osoba chora na mukowiscydozę. Zarząd Główny corocznie zaprasza jedną osobę chorą dorosłą, która uczestniczy w szkoleniu jako prezenter przedstawiając uczestnikom swoje osiągnięcia. Kandydatury chorych dorosłych z krótkim opisem prezentacji, jaką chcieliby przedstawić należy zgłaszać do PTWM drogą mailową na adres poczta@ptwm.org.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018. Decyzję o zaproszeniu na szkolenie podejmuje Zarząd PTWM.

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu zorganizowana zostanie transmisja online

5. Odpłatne uczestnictwo w szkoleniu - Osoby, które zadeklarują odpłatne uczestnictwo w szkoleniu zostaną obciążone wyłącznie kosztami noclegu i wyżywienia, płatne bezpośrednio w Centrum Konferencyjnym Falenty. W tym celu na karcie zgłoszeniowej na szkolenie należy zaznaczyć usługi, z jakich będzie uczestniczyć osoba zamawiająca oraz podać dane do faktury.

Ceny usług hotelowych i wyżywienia dla uczestników szkolenia PTWM:

 • Nocleg w pokoju jednoosobowym – 151,20 zł/os
 • Nocleg w pokoju dwuosobowym – 86,40 zł/os
 • Obiad – 48,60 zł/szt.
 • Kolacja – 46,44 zł/szt.

Osoby posiadające subkonta w PTWM mogą pokryć koszty uczestnictwa oraz dojazdu do Falent ze środków zgromadzonych na subkontach. W tym celu po zakończeniu szkolenia należy złożyć w PTWM prośbę o pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z zapisami w regulaminach prowadzenia subkont w PTWM.

6. Lista rezerwowa - Po wyczerpaniu limitu miejsc PTWM utworzy listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje data przyjęcia zgłoszenia. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na szkolenie tylko w przypadku rezygnacji z udziału wcześniej zakwalifikowanego uczestnika.

7. Rezygnacja z uczestnictwa - W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub rezygnacji z części wyżywienia prosimy o niezwłoczne telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym sekretariatu PTWM. Osoby, które nie zgłoszą się na szkolenie i nie poinformują o tym organizatora, zostaną zdyskwalifikowane przy rekrutacji na kolejne szkolenie.

8. Kontakt do organizatora - Informacji dotyczących uczestnictwa w szkoleniu udzielają:

Monika Gronkiewicz

 • tel. 536 210 250
 • e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

Anna Skoczylas-Ligocka

 • tel. 662 033 999
 • e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM - Informujemy, że 16 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w Centrum Konferencyjnym Falenty planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, na które Zarząd Główny zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu.

Załączniki:

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK