Czasopismo | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty codziennie walczę

Bruno, 9 lat

Czasopismo

Czasopismo "Mukowiscydoza"


Czasopismo „Mukowiscydoza” wydawane jest od roku 1993. Na przestrzeni lat było finansowane zarówno ze środków własnych statutowych jak i dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Akturalny projekt „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Mukowiscydoza”” jest realizowany w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. i finansowany ze środków własnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Mukowiscydoza” dociera do naszych podopiecznych, a także współpracujących lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów.
Jeżeli chcesz otrzymywać czasopismo zgłoś się do nas i wypełnij Karta Beneficjenta

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK