Czasopismo | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty codziennie walczę

Bruno, 9 lat

Czasopismo

Czasopismo "Mukowiscydoza"


PFRON

Czasopismo „Mukowiscydoza” wydawane jest od roku 1993. Na przestrzeni lat było finansowane zarówno ze środków własnych statutowych jak i dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecna edycja projektu p.n.: „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Mukowiscydoza” wraz z internetową bazą artykułów” realizowana jest w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2024 r. i finansowana z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych. Planowany harmonogram dystrybucji czasopisma: lipiec 2021, grudzień 2021, marzec 2021.

„Mukowiscydoza” dociera do naszych podopiecznych, a także współpracujących lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów. Jeżeli chcesz otrzymywać czasopismo zgłoś się do nas i wypełnij Karta Beneficjenta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, do których wysyłane jest czasopismo Mukowiscydoza

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki czasopisma. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące PTWM usługi w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji czasopisma. Dane osobowe mogą być również udostępniane pracownikom PTWM, a także PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Zleceniobiorcę oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo otrzymywać czasopisma. Z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM. Pełna informacja nt przetwarzania danych znajduje się na stronie https://ptwm.org.pl/pl/rodo oraz w siedzibie Administratora.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK