Czasopismo | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty codziennie walczę

Bruno, 9 lat

Czasopismo

Czasopismo "Mukowiscydoza"


PFRON

Czasopismo „Mukowiscydoza” wydawane jest od roku 1993. Na przestrzeni lat było finansowane zarówno ze środków własnych statutowych jak i dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czasopismo jest kierowane do naszych podopiecznych oraz ich rodzin, a także lekarzy, rehabilitantów, psychologów i dotyczy problematyki związanej z ich niepełnosprawnością. Jeżeli jesteś chory na mukowiscydozę i chciałbyś otrzymywać egzemplarz czasopisma wypełnij Karta Beneficjenta

 

Osoby zainteresowane napisaniem artykułu do czasopisma zachęcamy do kontaktu pod adresem: omalecka@ptwm.org.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, do których wysyłane jest czasopismo Mukowiscydoza

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki czasopisma. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące PTWM usługi w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji czasopisma, na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Zleceniobiorcę oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo otrzymywać czasopisma. Z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM. Pełna informacja nt przetwarzania danych znajduje się na stronie RODO oraz w siedzibie Administratora.

Infomuko - Baza Wiedzy o Mukowiscydozie

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK