Pfron | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Pfron

Pfron


PFRON

Czasopismo „Mukowiscydoza” wydawane jest od roku 1993. Na przestrzeni lat było finansowane zarówno ze środków własnych statutowych jak i dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecna edycja projektu p.n.: „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Mukowiscydoza” wraz z internetową bazą artykułów” realizowana jest w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2024 r. i finansowana z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych. Planowany harmonogram dystrybucji czasopisma: lipiec 2021, grudzień 2021, marzec 2021.

Czytaj więcej: Czasopismo Mukowiscydoza


Szansa na samodzielność III. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę V

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK