Projekty PFRON | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Projekty PFRON

Projekty PFRON


PFRON
 

Projekty realizowane w latach 2021-2024: 

Czasopismo Mukowiscydoza

Zadanie: p.n.: „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Mukowiscydoza” wraz z internetową bazą artykułów” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych w ramach umowy wieloletniej realizowanej w okresie 2021-2024.

Kwota dofinansowania z PFRON:  277 358,87 zł

Całkowita wartość zadania: 344 022,87 zł

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r.

Numer umowy: ZZO/000367/06/D

 

Informacja o projekcie:

Czasopismo „Mukowiscydoza” wydawane jest od roku 1993. Czasopismo jest kierowane do naszych podopiecznych oraz ich rodzin, a także lekarzy, rehabilitantów, psychologów i dotyczy problematyki związanej z ich niepełnosprawnością.

Harmonogram III etapu realizacji:

  1. koordynacja projektu - cały okres realizacji projektu
  2. obsługa księgowa - cały okres realizacji projektu
  3. redagowanie artykułów - cały okres realizacji projektu
  4. skład i wydruk czasopisma: czerwiec-lipiec 2023 r., październik – listopad 2023 r., luty-marzec 2024 r.
  5. dystrybucja czasopisma: lipiec-sierpień 2023 r., listopad-grudzień 2023 r., luty-marzec 2024 r.
  6. moderowanie bazy artykułów Infomuko – cały okres realizacji projektu
  7. redakcja merytoryczna – cały okres realizacji projektu
  8. redakcja techniczna – maj-lipiec 2023 r., wrzesień-listopad 2023 r., styczeń-marzec 2024 r.

Czytaj więcej Czasopismo Mukowiscydoza

 

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III

Zadanie: p.n.: „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych.

Kwota dofinansowania z PFRON: 3 057 750,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 163 750,00 zł

Termin realizacji: 1 lipca 2023 r. – 31 marca 2026 r.

Numer umowy: ZZO/000493/06/D

Informacja o projekcie:

Projekt polega na prowadzeniu zajęć treningu sportowego dla 100 osób chorych na mukowiscydozę prowadzonego indywidualnie przez rehabilitanta lub trenera, połączonych z treningiem motywacyjnym (w przypadku osób, które wymagają pracy z psychologiem), których celem jest przygotowanie uczestników do amatorskich zawodów sportowych – szczególnie organizowanego przez Towarzystwo corocznie biegu po oddech.

Czytaj więcej Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę IIIKompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII

Zadanie: p.n.: „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych.

Kwota dofinansowania z PFRON: 1 303 319,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1350919,00 zł

Termin realizacji: 1 kwietnia 2023 – 31 marca 2024 r.

Numer umowy: ZZO/000463/06/D


Informacja o projekcie:

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności 140 osób niepełnosprawnych – chorych na mukowiscydozę w bez względu na wiek poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej, zasad żywienia i radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII

 

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II

Zadanie: p.n.: „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych.

Kwota dofinansowania z PFRON: 483 021,00 zł

Całkowita wartość zadania: 501 021,00 zł

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Numer umowy: ZZO/000417/06/D

Informacja o projekcie:

Projekt polega na prowadzeniu zajęć treningu sportowego dla 60 osób chorych na mukowiscydozę prowadzonego indywidualnie przez rehabilitanta lub trenera, połączonych z treningiem motywacyjnym (w przypadku osób, które wymagają pracy z psychologiem), których celem jest przygotowanie uczestników do amatorskich zawodów sportowych – szczególnie organizowanego przez Towarzystwo corocznie biegu po oddech.

Czytaj więcej Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II

 

Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę. Ogólnopolskie warsztaty dla członków rodzin osób chorych na mukowiscydozę

Zadanie: p.n.: „Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę. Ogólnopolskie warsztaty dla członków rodzin osób chorych na mukowiscydozę” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych.

Kwota dofinansowania z PFRON: 25 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 32 276,00 zł

Termin realizacji: 9-11 września 2022 r. (okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 30 września 2022 r.)

Numer umowy: ZZO/000441/06/D

Informacja o projekcie:

Projekt jest skierowany do opiekunów osób chorych na mukowiscydozę i ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu opieki nad chorymi na mukowiscydozę. Warsztaty w grupach równoległych: fizjoterapeutyczne, inhalacyjne, psychologiczne, dietetyczne przeprowadzone zostaną dla grupy 80 uczestników.

Czytaj więcej: Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę. Ogólnopolskie warsztaty dla członków rodzin osób chorych na mukowiscydozę

 

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VI

Zadanie: p.n.: „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VI” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych.

Kwota dofinansowania z PFRON: 1 347 777,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1487795,00 zł

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Numer umowy: ZZO/000393/06/D

Informacja o projekcie:

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności 180 osób niepełnosprawnych – chorych na mukowiscydozę w bez względu na wiek poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej, zasad żywienia i radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z niepełnosprawnością. Czytaj więcej…( i to jest link który przekierowuje już do podstrony właściwego projektu.

Czytaj więcej Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIProjekty zakończone w 2021 r.


Szansa na samodzielność III. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę V

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK