XXXII Ogólnopolskie Szkolenie dla Członków Rodzin i Opiekunów Chorych na Mukowiscydozę | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę mieć czas na przyjemności

Natka, 14 lat

Wydarzenia

27 marca 2019 r.

XXXII Ogólnopolskie Szkolenie dla Członków Rodzin i Opiekunów Chorych na Mukowiscydozę

Zapraszamy na szkolenie pt. "Kompleksowa opieka nad chorym na Mukowiscydozę" oraz Walne Zebranie Członków PTWM połączone z wyborami władz.


Szkolenie jest finansowane ze środków PFRON oraz środków własnych Towarzystwa.


Termin:
14-16 czerwca 2019 r. 
Miejsce:
Centrum Konferencyjne Falenty

Zasady uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie rodzin i opiekunowie osób chorych na mukowiscydozę posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności – limit miejsc do 120 osób. Dla zakwalifikowanych uczestników szkolenie jest bezpłatne, przy czym nocleg zapewniamy osobom, które mieszkają w odległości powyżej 20 km od Falent.

Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie przesyłką pocztową lub skanem kompletu dokumentów:
a) karty zgłoszeniowej – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uczestnika,
b) orzeczenia o niepełnosprawności osoby chorej na mukowiscydozę,
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu,
d) karty beneficjenta PTWM – w przypadku osób, które dotychczas nie złożyły tego dokumentu.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 r.
a) pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój
b) skanem na adres e-mail: poczta@ptwm.org.pl

Osobom, które zakwalifikują się na szkolenie, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zapewnia:
– atrakcyjny program wykładów i warsztatów,
– bezpłatne wyżywienie i nocleg w Centrum Konferencyjnym Falenty ,
– bezpłatne obiady i kolacje (bez noclegów) dla osób z Warszawy i okolic (w promieniu 20 km od Falent).

Potwierdzenie świadczeń uczestnicy otrzymują w piśmie o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Więcej informacji: Regulamin rekrutacji na szkolenie

Wymagane dokumenty:
Karta zgłoszeniowa na szkolenie
Zgoda na przetwarzanie danych
Klauzula informacyjna Uczestnika projektów PFRON

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK