Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę mieć czas na przyjemności

Natka, 14 lat

Wydarzenia

1 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

16 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w Centrum Konferencyjnym Falenty planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

Zachęcamy wszystkich członków PTWM do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Przypominamy: zgodnie z §14 i §16 Statutu PTWM członkowie Towarzystwa mają prawo do współdecydowania o działalności programowej Towarzystwa oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Jednak ze względów epidemiologicznych prosimy osoby chore na mukowiscydozę o wstrzymanie się od osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Przed wejściem na salę WZC będzie sprawdzana tożsamość osób, które chcą uczestniczyć w obradach (prosimy o zabranie dowodów tożsamości). Dopiero po sprawdzeniu, że dana osoba jest członkiem PTWM zostaną jej wydane mandaty wyborcze. Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich.

Jeżeli nie mogą Państwo osobiście uczestniczyć w obradach, to:

  • istnieje możliwość udziału w transmisji obrad WZC on-line - wszystkich członków PTWM zainteresowanych obejrzeniem relacji on-line prosimy o kontakt pod adresem zarzad@ptwm.org.pl do dnia 08.06.2018 r. (piątek) w celu potwierdzenia tożsamości i ustanowienia dostępu do transmisji.
  • istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród obecnych członków PTWM do głosowania w imieniu osoby nieobecnej. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, który należy odesłać na adres korespondencyjny PTWM do dnia 11.06.2018 r. (poniedziałek)

Informujemy, że Zarząd Główny nie zwraca członkom PTWM kosztów udziału w WZC.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Pełnomocnictwo

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK