Aktywnie z PZU | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

10 września 2018 r.

Aktywnie z PZU

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wraz z Fundacją PZU ogłasza nabór do projektu ,,Aktywnie z PZU” dla chorych na mukowiscydozę. Projekt realizowany w ramach programu ,,Młodzi niepełnosprawni -sprawni z Fundacją PZU.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnej rehabilitacji chorych i ich rodziców zamieszkujących małe miejscowości do 30 000 mieszkańców. Projekt sfinasowany ze środków Fundacji PZU.

Zasady realizacji projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z fizjoterapeutami w miejscu zamieszkania po 4 godziny w miesiącu w okresie trwania projektu od 19 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Do projektu zapraszamy:

  • chorych na mukowiscydozę posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby zamieszkujące miejscowości do 30 000 mieszkańców.

Projekt dedykujemy chorym na mukowiscydozę, nie objętych wsparciem w ramach innych projektów związanych z rehabilitacją.

Zajęcia poprowadzą fizjoterapeuci z doświadczeniem w pracy z chorymi na mukowiscydozę, lub przeszkoleni przez PTWM.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów w terminie nieprzekraczalnym 16 wrzesień 2018 r. listownie na adres biura lub skan e-mail mgronkiewicz@ptwm.org.pl:

  • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego),
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu-chorego na mukowiscydozę,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego uczestnika projektu.

O przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia, oraz kwestie logistyczne wynikające  z konieczności dojazdu do domów chorych, tj. odległość między miejscami zamieszkania chorych a pracowników projektu.

Informacji udziela koordynator projektu Monika Gronkiewicz tel. 536 210 250, e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.plKorzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK