XXI Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

10 września 2020 r.

XXI Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Informujemy, że 25 września 2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się XXI Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (Zebranie). Ze względu na utrzymujący się w Polsce stan epidemii COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa bliskich, tegoroczne Zebranie odbędzie się w trybie on-line. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Aby Zebranie było przeprowadzone skutecznie, a podjęte uchwały były wiążące, musi wziąć w nim udział minimum 50 Członków PTWM, dlatego zachęcamy wszystkich Członków do udziału. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTWM Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

Załączniki do niniejszego zawiadomienia:
 1. Proponowany porządek obrad XXI Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
 2. Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 3. Wzór pełnomocnictwa
 4. Klauzula informacyjna
Mając nadzieję, że taka forma organizacji Walnego Zebrania pozwoli na udział w nim jak największej liczbie osób, a w szczególności dorosłym chorym będącym Członkami Towarzystwa, serdecznie pozdrawiam,
Waldemar Majek
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Ważne informacje związane z udziałem w Zebraniu przeprowadzanym w trybie on-line:
 1. Indywidualne dane dostępowe, uprawniające do udziału w Zebraniu, zostały wysłane do Członków PTWM pocztą tradycyjną.
 2. W dniu 25 września 2020 r. należy się zalogować na spotkanie, do godziny 18.00. Walne Zebranie Członków PTWM rozpocznie się o godzinie 18.00. Prosimy logować się z wyprzedzeniem, nie na ostatnią chwilę.
 3. Do systemu obsługującego głosowania można się zalogować poprzez przeglądarkę internetową https://app.wza24.pl lub aplikację natywną dla urządzeń z systemem Android w wersji co najmniej 5.1: https://wza24.pl/wza24.apk lub aplikację natywną dla urządzeń systemu Windows 10: https://wza24.pl/setup.msi – szczegóły w załączonej instrukcji.
 4. Oglądanie i słuchanie posiedzenia będzie możliwe za pomocą dedykowanej strony internetowej, na której prezentowany będzie z kamery przebieg posiedzenia. Adres strony z dostępem do transmisji: https://esesja.tv/wza24 – do transmisji należy się zalogować tym samym loginem i hasłem, wysłanym do Członków PTWM pocztą tradycyjną – szczegóły w załączonej instrukcji.
 5. W trakcie posiedzenia można się zgłosić do dyskusji. W tym celu należy skorzystać z dedykowanego numeru telefonu 61 624 66 66 (podać PIN 3533 oraz potwierdzić krzyżykiem #) – szczegóły, jak skorzystać z tej możliwości, w załączonej instrukcji.
 6. Walne Zebranie Członków będzie rejestrowane do celów archiwizacji; jednocześnie informujemy, że nagrywanie i udostępnianie obrad przez uczestników jest niedozwolone.
 7. W razie problemów technicznych związanych z logowaniem do systemu przed Zebraniem lub w trakcie Zebrania prosimy o kontakt pod nr telefonu: 61 666 19 77. Pomoc techniczna będzie dostępna od godziny 8.00 do zakończenia Zebrania w dniu 25 września 2020 r.
 8. Zachęcamy do zalogowania się do systemu przed Zebraniem, aby zapoznać się z możliwościami systemu. Dokumenty w pdf omawiane podczas WZC będą dostępne dla uczestników w dniu 25 września 2020 r. od godziny 8.00
 9. Dla celów informacyjnych Członkowie zainteresowani wzięciem udziału w WZC proszeni są o deklarację swojego udziału na adres mailowy wzc2020@oddychaj.pl do dnia 18 września 2020 r.
 10. Jeżeli nie mogą Państwo osobiście uczestniczyć w obradach, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM, którzy wezmą udział w WZC, do głosowania w imieniu osoby nieobecnej. Wzór pełnomocnictwa, który po podpisaniu należy odesłać skanem na adres mailowy wzc2020@oddychaj.pl do dnia 18 września 2020 r., stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
 11. Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania zaległości, wynikających z nieopłacenia składek członkowskich.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK