Nowy antybiotyk wziewny na liście leków refundowanych dla chorych na mukowiscydozę | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

21 października 2021 r.

Nowy antybiotyk wziewny na liście leków refundowanych dla chorych na mukowiscydozę

W najnowszym projekcie listy refundacyjnej znalazła się lewofloksacyna w roztworze do nebulizacji (Quinsair®) - pierwszy fluorochinolon wziewny zatwierdzony do stosowania u dorosłych chorych z mukowiscydozą z przewlekłym zakażeniem Pseudomonas aeruginosa.

Lek będzie dostępny w ramach programu lekowego realizowanego przez ośrodki leczenia mukowiscydozy dla chorych spełniających kryteria:


a) wiek od 18 lat
b) udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołane przez Pseudomonas aeruginosa,
c) nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej
d) nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu tobramycyny wziewnej

Kryteria do kwalifikacji leczenia lewofloksacyną muszą być spełnione łącznie.

Lewofloksacyna stosowana jest w dawce 240 mg (jedna ampułka), podawana drogą wziewną dwa razy na dobę. . Lek przyjmuje się w naprzemiennych cyklach, w których po 28 dniach podawania leku następuje 28 dni przerwy w jego podawaniu.

W Europie dostępne są obecnie 4 antybiotyki do inhalacji (tobramycyna, kolistyna, aztreonam i lewofloksacyna) zatwierdzone do leczenia przewlekłej kolonizacji płuc Pseudomonas aeruginosa u chorych z mukowiscydozą. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą uczestniczyło w procesie refundacyjnym leku przekazując do Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji swoje opinie na temat preparatu lewofloksacyny, a także informując o konieczności zapewnienia chorym na mukowiscydozę jak najszerszego dostępu do antybiotyków. Cieszymy się, że przynajmniej cześć naszych Podopiecznych uzyska dostęp do kolejnego antybiotyku wziewnego, który jest dodatkową opcją leczenia dla osób w najcięższych stanach.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK