XXII Walne Zebranie Członków PTWM | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

1 września 2021 r.

XXII Walne Zebranie Członków PTWM

Informujemy, że 17 września 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się XXII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (Zebranie). Ze względu na utrzymujący się w Polsce stan epidemii COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa bliskich, tegoroczne Zebranie odbędzie się w trybie on-line. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Aby Zebranie było przeprowadzone skutecznie, a podjęte uchwały były wiążące, musi wziąć w nim udział minimum 50 Członków PTWM, dlatego zachęcamy wszystkich Członków do udziału. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTWM Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym porządkiem obrad, a także instrukcją obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia, które przesyłamy w załączeniu.

Ważne informacje związane z udziałem w Zebraniu przeprowadzanym w trybie on-line:
 1. Indywidualne dane dostępowe w postaci loginu i hasła, uprawniające do udziału w Zebraniu, zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe w odrębnej wiadomości ze skrzynki mailowej aplikacja@wza24.pl. W przypadku braku Państwa adresu email w naszej bazie danych, dane dostępowe zostaną przesłane wraz zawiadomieniem o WZC pocztą tradycyjną.
 2. W dniu 17 września 2021 r. należy się zalogować na spotkanie, najpóźniej do godziny 18.00. Walne Zebranie Członków PTWM rozpocznie się o godzinie 18.00. Prosimy logować się z wyprzedzeniem, nie na ostatnią chwilę.
 3. Na stronie https://app.wza24.pl należy wprowadzić swoje dane autoryzacyjne uzyskane od dostawcy systemu ze skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl (lub przesłane pocztą tradycyjną do osób nieposiadających adresu e-mail w bazie PTWM) – szczegóły w załączonej instrukcji.
 4. Oglądanie i słuchanie posiedzenia będzie możliwe wewnątrz systemu WZA24. Odtwarzacz będzie widoczny po zalogowaniu się, nad porządkiem obrad – szczegóły w załączonej instrukcji.
 5. W trakcie posiedzenia można zgłosić chęć wypowiedzi – szczegóły w załączonej instrukcji.
 6. Walne Zebranie Członków będzie rejestrowane do celów archiwizacji; jednocześnie informujemy, że nagrywanie i udostępnianie obrad przez uczestników jest niedozwolone.
 7. W razie problemów technicznych związanych z logowaniem do systemu przed Zebraniem lub w trakcie Zebrania prosimy o kontakt pod nr telefonu: 61 666 19 77. Pomoc techniczna będzie dostępna od godziny 8.00 do zakończenia Zebrania w dniu 17 września 2021 r.
 8. Dokumenty w pdf omawiane podczas WZC będą dostępne dla uczestników w dniu 17 września 2021 r. od godziny 8.00, w ramach aplikacji dostępnej na stronie https://app.wza24.pl – szczegóły w załączonej instrukcji.
 9. Zachęcamy do zalogowania się do systemu przed Zebraniem, aby zapoznać się z możliwościami systemu.
 10. Jeżeli nie mogą Państwo osobiście uczestniczyć w obradach, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM, którzy wezmą udział w WZC, do udziału w Zebraniu i głosowania na nim w imieniu osoby nieobecnej. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, który po podpisaniu należy odesłać skanem na adres mailowy wzc@oddychaj.pl do dnia 15 września 2021 r. Plik należy zabezpieczyć hasłem.
 11. W razie pytań dotyczących udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o kontakt wzc2020@oddychaj.pl do dnia 16 września 2021.
 12. Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania zaległości, wynikających z nieopłacenia składek członkowskich.

Załączniki:
 1. Porządek obrad XXII Walnego Zebrana Członków PTWM wraz z projektem uchwał w sprawie zmian Statutu PTWM oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Wzór pełnomocnictwa.
 3. Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Walnego Zebrania Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Dla osób nieposiadających adresu e-mail dane dostępowe zostaną załączone w piśmie przewodnim i wysłane pocztą tradycyjną. Osoby posiadające adres-email w bazie danych PTWM otrzymają dane dostępowe ze skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl
 
 Z serdecznymi pozdrowieniami, Waldemar Majek - Prezes Zarządu

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK