Trening motywacyjny chorych na mukowiscydozę i ich rodzin II | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

7 maja 2021 r.

Trening motywacyjny chorych na mukowiscydozę i ich rodzin II

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Trening motywacyjny chorych na mukowiscydozę i ich rodzin II” realizowanego ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i własnych. Projekt realizowany będzie od 07 czerwca 2021 r. do 07 grudnia 2021 r. na terenie całej Polski.

 

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest pomoc psychologiczna dla chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin. Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu indywidualnych spotkań z psychologiem w formie spotkań online lub w wybranym przez siebie gabinecie psychologicznym: średnio 3 godziny miesięcznie przez okres 6 miesięcy dla 8 rodzin które zgłoszą się do projektu. Wsparciem zostaną objęci również chorzy na mukowiscydozę przebywający w czasie trwania projektu na oddziale IGiCHP w Rabce-Zdrój.

Projekt zakłada wsparcie chorych na mukowiscydozę i ich rodzin w uzyskaniu wewnętrznej równowagi i aktywności oraz odpowiedniej wiedzy do walki z chorobą.
Będzie to sposobność rozmowy o problemach, emocjach, uczuciach, otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia.

Psycholog będzie pracował nad zwiększeniem akceptacji choroby, poprawą motywacji do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego wykonywania treningu fizycznego, stosowania się do zaleceń w zakresie prawidłowego funkcjonowania codziennego.

Rodziny objęte wsparciem będą pracowały z psychologiem w zakresie zrozumienia i akceptacji sytuacji przewlekłej choroby, wyrażaniu przeżywanych emocji. Stopniowo wypracowywane zostaną sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, które w efekcie umożliwią zażegnanie problemu. Nawiązanie aktywnej współpracy z psychologiem może zapewnić odpowiednią postawę w wielu krytycznych sytuacjach. Opieką psychologiczną może zostać również objęte zdrowe rodzeństwo, które także wymaga wsparcia, wyjaśnień na temat choroby bliskiej osoby, ponieważ w dużym stopniu ponosi koszty emocjonalne zaistniałej sytuacji.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy:
  • chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej uczestnika (prawidłowo wypełnionej i podpisanej),
  • wskazanie psychologa z odpowiednimi kwalifikacjami lub zaakceptowanie psychologa wskazanego przez Polskie Towarzystwo Walki ( Kwalifikacje psychologa: ukończone studia wyższe na kierunku psychologia lub psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia terapii psychoterapeutycznej).

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczestnika i opiekuna prawnego

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:
  • Przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (niezbędny warunek formalny)
  • Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby które nie korzystają a ze wsparcia psychologów w ramach aktualnie realizowanych projektów.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój

lub skanem na adres: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31.05.2021 Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 536 210 250
Koordynator projektu Monika Gronkiewicz
e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK