Tak jak Ty chcę poznawać świat

Jaś, 7 lat

Zarząd

Zarząd Towarzystwa, czyli ci którzy nigdy nie odpuszczają

Mukowiscydoza jest częścią naszego życia. Codziennie dzielnie stawiamy jej czoła walcząc o życie naszych dzieci. Wierzymy, że dzięki naszemu doświadczeniu i chęci zmian jesteśmy w stanie pomóc innym. Praca w Zarządzie wymaga wielkiego zaangażowania - liczne spotkania, działania promocyjne i organizacyjne, wyczerpująca walka z wszechobecną biurokracją w warunkach niedofinansowanej służby zdrowia, dojazdy na weekendowe posiedzenia Zarządu w Rabce - jest to czas zabrany naszym rodzinom. Jednak widząc, że nasze działania przynoszą tak wspaniałe efekty - nie sposób nie działać dalej!

Waldemar Majek

Prezes


Magdalena Czerwińska-Wyraz

Wiceprezes


Anna Mazur-Gałka

Skarbnik


Magdalena Morańska

Sekretarz


Olena Krawczuk-Chojnacka

Członek Zarządu


Maria Gwadera

Członek Zarządu