Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę i ich rodzin | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę mieć czas na przyjemności

Natka, 14 lat

Wydarzenia

22 lutego 2020 r.

Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę i ich rodzin

dnia 24.02.2020 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pn. „Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę i ich rodzin” realizowanego ze środków Fundacji PGNiG i własnych

        


Dla kogo jest projekt ?
Projekt skierowany jest do chorych oraz ich rodzin. Opieką psychologiczną może zostać objęta zarówno osoba z mukowiscydozą, rodzic, jak i zdrowe rodzeństwo.

Jaki jest cel projektu?
Celem projektu jest zapewnienie pomocy psychologicznej dla chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin.

Projekt zakłada wsparcie w zmierzeniu się z własnymi emocjami i cierpieniem, uzyskaniu wewnętrznej równowagi oraz poznaniu sposobów na radzenie sobie z codziennymi trudnościami związanymi z życiem z chorobą przewlekłą, w tym zwiększenie motywacji do działania, stosowanie się do zaleceń związanych z leczeniem i rehabilitacją. Będzie to sposobność rozmowy o problemach, emocjach, uczuciach, otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia.

Jak projekt będzie realizowany?
zapewniamy udział w indywidualnych spotkania w wybranym przez siebie gabinecie psychologicznym
średnio 3 godziny miesięcznie przez okres 6 miesięcy
liczba uczestników - 15 osób

Jakie są zasady rekrutacji do projektu?  
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest:
1. przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
- karta zgłoszeniowa
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

Wydrukuj i wypełnij:
Dokumenty zgłoszeniowe
Obowiązek informacyjny uczestnik i opiekun prawny PGNiG

2. znalezienie psychologa we własnym zakresie - kwalifikacje psychologa: ukończone studia wyższe na kierunku psychologia lub psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia terapii psychoterapeutycznej.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój
lub skanem na adres poczta@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 13 marca 2020 r. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacji o projekcie udziela :
Koordynator Projektu Monika Gronkiewicz
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
e-mail: poczta@ptwm.org.pl
tel. kom. 536 210 250
www.ptwm.org.pl

Projekt realizowany będzie od 19 marca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. na terenie całej Polski.

Serdecznie zapraszamy!!!

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK