Wsparcie psychologiczne dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców Mazowsza | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

7 maja 2022 r.

Wsparcie psychologiczne dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców Mazowsza

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą ogłasza nabór do projektu realizowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego p.n.  „Wsparcie psychologiczne dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców Mazowsza”

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą ogłasza nabór do projektu realizowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego p.n. „Wsparcie psychologiczne dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców Mazowsza”

Cel projektu:

Zapewnienie pomocy psychologicznej dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców województwa mazowieckiego, w szczególności:

  • redukcja stresu oraz nauka radzenia sobie ze stresem,
  • zwiększenie motywacji beneficjentów do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego treningu fizycznego, stosowania się do zaleceń specjalistów
  • poprawa jakości życia
  • zwiększenie aktywności społecznej, otwarcie na otoczenie i środowisko.

Sposób realizacji projektu:

  • Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu od 10 do 25 – w zależności od potrzeb - indywidualnych spotkań z psychologiem w formie spotkań online lub w wybranym przez siebie gabinecie psychologicznym.
  • Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2022 r.

Zasady rekrutacji

  1. projekt skierowany jest do podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą: dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego oraz dzieci i młodzieży od 6 roku życia.
  2. warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
  • karty zgłoszeniowej uczestnika (prawidłowo wypełnionej i podpisanej),
  • wskazanie psychologa z odpowiednimi kwalifikacjami (ukończone studia wyższe na kierunku psychologia lub psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia terapii psychoterapeutycznej) lub zaakceptowanie psychologa wskazanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
1) nadsyłanie zgłoszeń do 16.05.2022 drogą mailową na adres: mhann@ptwm.org.pl Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zobowiązuje się do zapewnienia możliwości udziału w realizowanym zadaniu publicznym osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie co najmniej minimalnych wymagań w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). W związku z tym prosimy o zgłoszenie, o ile zachodzi taka konieczność, szczególnych potrzeb w związku z udziałem w projekcie.

Koordynator projektu:

Monika Żmudzińska-Hann,
tel. 533 370 757, mhann@ptwm.org.pl

Załączniki
Karta zgłoszeniowa
Klauzula informacyjna

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK