Rekrutacja pracowników do projektów PFRON | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

6 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja pracowników do projektów PFRON

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zatrudni pracowników do realizacji projektów „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II” oraz „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VI” finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych.

W związku z powyższym poszukujemy na terenie całego kraju.

 • fizjoterapeutów
 • trenerów sportowych
 • psychologów lub trenerów rozwoju osobistego – coachów
 • dietetyków

Fizjoterapeuci trenerzy domowej rehabilitacji

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu domowej rehabilitacji z chorymi na mukowiscydozę przy udziale rodziców/opiekunów w miejscu zamieszkania uczestnika zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności fizjoterapia,
 • ukończone szkolenia z zakresu fizjoterapii mukowiscydozy (warunek konieczny),
 • doświadczenie w pracy z chorymi na mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 01.05.2022 do 15.03.2023
 • Limit zajęć: 55 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Trenerzy sportowi

Celem zajęć będzie przygotowanie uczestników do startu w amatorskich zawodach sportowych - w tym w Biegu po oddech organizowanego przez PTWM corocznie w Zakopanem oraz wyuczenie beneficjentów nawyków samodzielnego, regularnego i prawidłowego, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości wykonywania aktywności sportowych i motywowane ich przejęcia większej odpowiedzialności za swoją rehabilitację. Treningi będą się odbywały zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności wychowanie fizyczne lub fizjoterapia, lub ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunkach związanych z ochroną zdrowia oraz ukończony kurs trenera personalnego
 • doświadczenie w pracy z chorymi na mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 01.05.2022 do 15.03.2023
 • Limit zajęć: 66 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Psychologowie/trenerzy rozwoju osobistego – coache
wsparcie psychologiczne dla rodziców

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu rozwoju osobistego lub wsparcia psychologicznego dla rodziców/opiekunów zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności psychologia lub studia społeczne oraz studia podyplomowe lub kurs na kierunku coaching lub trener rozwoju osobistego,
 • doświadczenie w pracy z chorymi na mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 01.06.2022 do 15.03.2023
 • Limit zajęć: 20 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Dietetycy

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu żywieniowego zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.. Dietetyk będzie uczył chorych sporządzania jadłospisów i samodzielnego wykonywania posiłków oraz zasad suplementacji.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności dietetyka kliniczna,
 • ukończone szkolenia z zakresu żywienia chorych na mukowiscydozę,
 • doświadczenie w pracy z chorymi na mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 01.06.2022 do 15.03.2023
 • Limit zajęć: 10 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Zgłoszenia kandydatur

Aby zgłosić kandydaturę do pracy w projekcie prosimy o przesłanie CV skanem na adres mailowy: askoczylas@ptwm.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń do 30 kwietnia 2022 r.

Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu:

 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie do celów podatkowych
 • CV
 • kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopie/skany poświadczające ukończone kursy lub szkolenia z zakresu pracy z chorymi na mukowiscydozę

Informacje

Anna Skoczylas-Ligocka
kom.: 662 033 999
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl


PTWM zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Załączniki

Ogłoszenie dla pracownikow PFRON 2022

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK