Pomoc psychologiczna dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców województwa mazowieckiego, dotkniętych efektami pandemii | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

14 października 2021 r.

Pomoc psychologiczna dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców województwa mazowieckiego, dotkniętych efektami pandemii

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą ogłasza nabór do projektu realizowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego p.n. „Pomoc psychologiczna dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców województwa mazowieckiego, dotkniętych efektami pandemii”

Cel projektu:

Zapewnienie pomocy psychologicznej dla chorych na mukowiscydozę mieszkańców województwa mazowieckiego, w szczególności:
  • redukcja stresu wynikającego z pandemii oraz nauka radzenia sobie ze stresem,
  • zwiększenie motywacji beneficjentów do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego wykonywania treningu fizycznego, stosowania się do zaleceń w zakresie prawidłowego funkcjonowania na co dzień,
  • poprawa jakości życia,
  • zwiększenie aktywności społecznej, otwarcie na otoczenie i środowisko.

Sposób realizacji projektu:

  • Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu 6 indywidualnych spotkań z psychologiem w formie spotkań online lub w wybranym przez siebie gabinecie psychologicznym.
  • Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2021 r.

Zasady rekrutacji

  1. projekt skierowany jest do podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą mieszkańców województwa mazowieckiego, młodzieży od 12 roku życia i dorosłych.
  2. warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
  • karty zgłoszeniowej uczestnika (prawidłowo wypełnionej i podpisanej),
  • wskazanie psychologa z odpowiednimi kwalifikacjami (ukończone studia wyższe na kierunku psychologia lub psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia terapii psychoterapeutycznej) lub zaakceptowanie psychologa wskazanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Nadsyłanie zgłoszeń do 25.10.2021 drogą mailową na adres: mhann@ptwm.org.pl

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zobowiązuje się do zapewnienia możliwości udziału w realizowanym zadaniu publicznym osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie co najmniej minimalnych wymagań w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). W związku z tym prosimy o zgłoszenie, o ile zachodzi taka konieczność, szczególnych potrzeb w związku z udziałem w projekcie.

Koordynator projektu:
Monika Żmudzińska-Hann,
tel. 533 370 757,
mhann@ptwm.org.pl

Załączniki:
Karta zgłoszeniowa uczestnika
Klauzula informacyjna

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK