Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę dotkniętych efektami pandemii | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

21 grudnia 2020 r.

Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę dotkniętych efektami pandemii

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu ,,Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę dotkniętych efektami pandemii”. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 21 grudnia 2020 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn ,,Wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę dotkniętych efektami pandemii ” realizowanego ze środków PFRON. Spotkania online z psychologami realizowane będą od 08 lutego 2021 r. do 08 lipca 2021 r.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt ma na celu zażegnanie problemów związanych z efektem epidemii koronawirusa jak lęki, niekontrolowane emocje, depresje, bezsenność, konflikty rodzinne. Psycholog będzie również pracował nad zwiększeniem akceptacji choroby, poprawą motywacji beneficjentów do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego wykonywania treningu fizycznego, stosowania się do zaleceń w zakresie prawidłowego funkcjonowania codziennego. Stopniowo wypracowywane zostaną sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach

Projekt będzie polegał na prowadzeniu spotkań z psychologiem w zakresie wsparcia psychologicznego prowadzonego w formie sesji online dla 15 chorych na mukowiscydozę. Termin realizacji: od 08 lutego 2021r. do 08 lipca 2021 r.
Liczba godzin wsparcia: średnio 24 godzin w trakcie całego projektu na beneficjenta realizowane w wymiarze łącznie średnio 12 sesji w trakcie całego projektu. Sesja będzie trwała średnio 2 godziny, ale czas trwania będzie uzależniony od potrzeb uczestników, mogą to być również spotkania godzinne.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy:
  • chorych na mukowiscydozę
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:
  1. Przesłanie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny)
  2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby które nie korzystają a ze wsparcia psychologów w ramach aktualnie realizowanych projektów domowej rehabilitacji.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój

lub skanem na adres: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 24 stycznia 2021r. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 536 210 250
Koordynator Projektu Monika Gronkiewicz
e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt zostanie uruchomiony w miarę dostępnych środków z PFRON

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK