Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę IV | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

23 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę IV

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 22 lipca 2020 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę IV” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia z fizjoterapeutami i psychologami realizowane będą od 10 sierpnia 2020 do 30 marca 2021 r. na terenie całej Polski.

           PFRON         

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU


Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 10 lat poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej, zasad żywienia i radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z niepełnosprawnością.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) indywidualny trening samodzielnej rehabilitacji
Termin realizacji: od sierpnia do marca 2021,
Liczba godzin wsparcia: średnio 6 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale fizjoterapeutów

2) indywidualny trening higieny osobistej i konserwacji sprzętu
Termin realizacji: od sierpnia do marca 2021
Liczba godzin wsparcia: średnio 4 godziny w trakcie całego projektu.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia. Zajęcia będą realizowali fizjoterapeuci lub pielęgniarki epidemiologiczne.

3) indywidualny trening rozwoju osobistego
Termin realizacji: od sierpnia do marca 2021
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia. Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.

4) indywidualny trening żywieniowy
Termin realizacji: od sierpnia do marca 2021
Liczba godzin wsparcia: średnio 4 godziny w trakcie całego projektu.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia. Zajęcia będą realizowali dietetycy.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy:
  • chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 10 roku życia
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  1. Przesłanie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny)
  2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
  3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój

lub skanem na adres: askoczylas@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 9 sierpnia 2020 r. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999
Koordynator Projektu Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK