XXXIII Ogólnopolskie Szkolenie dla Członków Rodzin i Opiekunów Chorych na Mukowisydozę | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

16 czerwca 2020 r.

XXXIII Ogólnopolskie Szkolenie dla Członków Rodzin i Opiekunów Chorych na Mukowisydozę

25-27 września 2020 r. Centrum Konferencyjne Falenty.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą serdecznie zaprasza członków rodzin i opiekunów osób chorych na mukowiscydozę do uczestnictwa w XXXIII ogólnopolskim szkoleniu pn. Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę, które odbędzie się w dniach 25-27 września 2020 r. w Centrum Konferencyjnym Falenty (informacje o miejscu szkolenia na stronie www.falenty.com.pl).RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

25.09.2020 (piątek)
13.00-17.00 I blok wykładowy
17.00-18.00 kolacja
18.00 Walne Zebranie Członków PTWM

26.09.2020 (sobota)
10.00-13.00 II blok wykładowy
13.00-14.00 lunch
14.00-18.00 III blok wykładowy
18.00 kolacja
19.00 wieczór towarzyski

27.09.2020 (niedziela)
07.00 Msza Św.
08.00-11.00 Warsztaty cz. 1
11.30-14.30 warsztaty cz. 2
14.30 obiad, zakończenie szkolenia


REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIE

1. Zasady uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie rodzin i opiekunowie osób chorych na mukowiscydozę z całej Polski – limit miejsc do 150 osób.
Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie przesyłką pocztową lub skanem kompletu dokumentów:

a) Karta zgłoszeniowa – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uczestnika oraz orzeczenia o niepełnosprawności chorego na mukowiscydozę
b) karty beneficjenta PTWM – w przypadku osób, które dotychczas nie złożyły tego dokumentu.

2. Data i miejsce przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2020 r. pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój
lub
skanem na adres e-mail: poczta@ptwm.org.pl

3. Świadczenia dla uczestników

Osobom, które zakwalifikują się na szkolenie, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zapewnia:
  • atrakcyjny program wykładów i warsztatów,
  • bezpłatne wyżywienie i nocleg w Centrum Konferencyjnym Falenty,
  • bezpłatne obiady i kolacje (bez noclegów) dla osób z Warszawy i okolic (w promieniu 25 km od Falent).
Potwierdzenie świadczeń uczestnicy otrzymują w piśmie o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Transport do Falent z Dworca Centralnego i powrót z Falent do Dworca Centralnego zostanie zorganizowany w zależności od potrzeb uczestników i możliwości finansowych organizatora.

4. Zasady kwalifikacji uczestników

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje data przyjęcia kompletnego zgłoszenia (decyduje data wpływu do PTWM), przy czym w pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie PTWM z opłaconymi składkami oraz osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu PTWM w poprzednim roku, a także rodzice chorych nowozdiagnozowanych. Chętnym, którzy nie zakwalifikują się na bezpłatny udział w szkoleniu i zadeklarują uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza oferujemy wolny wstęp na salę obrad, bez zapewnienia noclegów i wyżywienia. Potwierdzenie uczestnictwa dla osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną do 10 września 2020 r.

Chorzy na mukowiscydozę na szkoleniu

W związku z międzynarodowymi wytycznymi zapobiegania i kontroli zakażeń w mukowiscydozie decyzją Zarządu Głównego PTWM w szkoleniu w charakterze uczestników nie może brać udziału więcej niż jedna osoba chora na mukowiscydozę. Zarząd Główny corocznie zaprasza jedną osobę chorą dorosłą, która uczestniczy w szkoleniu jako prezenter przedstawiając uczestnikom swoje osiągnięcia. Kandydatury chorych dorosłych z krótkim opisem prezentacji, jaką chcieliby przedstawić należy zgłaszać do PTWM drogą mailową na adres poczta@ptwm.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2020. Decyzję o zaproszeniu na szkolenie podejmuje Zarząd PTWM.

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu zorganizowana zostanie transmisja online

5. Odpłatne uczestnictwo w szkoleniu

Osoby, które zadeklarują odpłatne uczestnictwo w szkoleniu zostaną obciążone wyłącznie kosztami noclegu i wyżywienia, płatne bezpośrednio w Centrum Konferencyjnym Falenty. W tym celu na karcie zgłoszeniowej na szkolenie należy zaznaczyć usługi, z jakich będzie uczestniczyć osoba zamawiająca oraz podać dane do faktury.

Osoby posiadające subkonta w PTWM mogą pokryć koszty uczestnictwa oraz dojazdu do Falent ze środków zgromadzonych na subkontach. W tym celu po zakończeniu szkolenia należy złożyć w PTWM prośbę o pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z zapisami w regulaminach prowadzenia subkont w PTWM.

6. Lista rezerwowa

Po wyczerpaniu limitu miejsc PTWM utworzy listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje data przyjęcia zgłoszenia. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na szkolenie tylko w przypadku rezygnacji z udziału wcześniej zakwalifikowanego uczestnika.

7. Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub rezygnacji z części wyżywienia prosimy o niezwłoczne telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym sekretariatu PTWM. Osoby, które nie zgłoszą się na szkolenie i nie poinformują o tym organizatora, zostaną zdyskwalifikowane przy rekrutacji na kolejne szkolenie.

8. Kontakt do organizatora

Informacji dotyczących uczestnictwa w szkoleniu udziela: 

Monika Gronkiewicz
tel. 883 985 662
e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

Anna Skoczylas-Ligocka
tel. 662 033 999
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM

Informujemy, że 25 września 2020 r. o godz. 18.00 w Centrum Konferencyjnym Falenty planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, na które Zarząd Główny zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK