Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Szansa na samodzielność. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą II | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

1 marca 2020 r.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Szansa na samodzielność. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą II

z dniem 1 marca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do nowego projektu realizowanego ze środków PFRON i własnych.


           PFRON                                                                                      
Zasady realizacji projektu
Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – dzieci chorych na mukowiscydozę w wieku od 0 do 10 lat oraz przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez edukację rodziców/opiekunów chorych na mukowiscydozę poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) trening domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę realizowany przez chore dziecko przy udziale rodzica przez fizjoterapeutów
Termin realizacji: od kwietnia 2020 do marca 2021,
Liczba godzin wsparcia: średnio 5 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika
W zajęciach z fizjoterapeutami, szczególnie w przypadku dzieci w wieku 0–4 lat, uczestniczyć powinni rodzice.

2) indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców
Termin realizacji: od maja 2020 do marca 2021
Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie.
Dotyczy ograniczonej liczby rodziców, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
Do projektu zapraszamy:
– chorych na mukowiscydozę w wieku od 0 do ukończenia 10 roku życia wraz z rodzicami (w przypadku dzieci, które w marcu kończą 10 lat decyduje wiek w momencie przystąpienia do projektu),
– posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
– nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
 - orzeczenie o niepełnosprawności
Karta zgłoszeniowa- dziecko
Karta zgłoszeniowa- rodzic

Klauzula informacyjna Uczestnik i opiekun prawny - proszę się zapoznać - NIE WYSYŁAĆ

Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
W przypadku osób uczestniczących w aktualnie realizowanych projektach zakwalifikowanie do kolejnego projektu możliwe będzie po rozliczeniu wszystkich godzin wsparcia w obecnie realizowanym projekcie.
Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój
lub skanem na adres: poczta@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 marca 2020 r. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999
Koordynator Projektu Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK