Rekrutacja pracowników do projektów PFRON | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

18 lutego 2020 r.

Rekrutacja pracowników do projektów PFRON

Zatrudnimy pracowników do realizacji projektu „Szansa na samodzielność. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą II” finansowanego ze środków PFRON i własnych. W związku z powyższym poszukujemy na terenie całego kraju: fizjoterapeutów, psychologów lub trenerów rozwoju osobistego – coachów

FIZJOTERAPEUCI

TRENERZY DOMOWEJ REHABILITACJI
Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu domowej rehabilitacji z chorymi na mukowiscydozę przy udziale rodziców/opiekunów w miejscu zamieszkania uczestnika zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.
Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności fizjoterapia,
 • ukończone szkolenia z zakresu fizjoterapii mukowiscydozy (warunek konieczny),
 • doświadczenie w pracy z chorymi na mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem
Warunki pracy:
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 01.04.2020 do 31.03.2021
 • Limit zajęć: 60 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 90 zł brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA FIZJOTERAPEUTÓW
W dniach 20-21 marca 2020 w Warszawie obędzie się szkolenie dla fizjoterapeutów z zakresu rehabilitacji chorych na mukowiscydozę. Szkolenie będzie realizowane na 2 poziomach: podstawowym dla nowych pracowników oraz zaawansowanym dla osób już współpracujących w projektach. Szczegółowy program szkolenia zostanie opublikowany na stronie www.ptwm.org.pl
Szkolenie jest bezpłatne, organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu oraz noclegu. Dla osób planujących podjąć współpracę z PTWM szkolenie jest obowiązkowe.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- CV
- kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów
- kserokopie/skany poświadczające ukończone kursy lub szkolenia z zakresu pracy z chorymi na mukowiscydozę

PSYCHOLOGOWIE/TRENERZY ROZWOJU OSOBISTEGO – COACHE
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego dla rodziców/opiekunów zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.

Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności psychologia lub studia społeczne oraz studia podyplomowe lub kurs na kierunku coaching lub trener rozwoju osobistego,
 • doświadczenie w pracy z chorymi na mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem
Warunki pracy:
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 01.04.2020 do 31.03.2021
 • Limit zajęć: 20 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 90 zł brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów
Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- CV
- kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów
- kserokopie/skany poświadczające ukończone kursy lub szkolenia

Zgłoszenia pisemne należy przysyłać na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą,
ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój
lub skanem na adres mailowy: poczta@ptwm.org.pl

Termin przyjmowanych zgłoszeń 15.03.2020r

Informacje
Anna Skoczylas-Ligocka
kom.: 662 033 999
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl

Dokumenty: 
Kwestionariusz osobowy
Obowiązek informacyjny - osoba na umowie cywilnoprawnej

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK