PZU kontra muko | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

1 sierpnia 2019 r.

PZU kontra muko

Ogłaszamy nabór do projektu ,,PZU kontra muko” dla chorych na mukowiscydozę. Projekt realizowany w ramach programu ,,Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU/2019.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnej rehabilitacji chorych i ich rodziców zamieszkujących małe miejscowości do 30 000 mieszkańców. Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Zasady realizacji projektu:
Projekt polega na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z fizjoterapeutami w miejscu zamieszkania po 4 godziny w miesiącu w okresie trwania projektu od 12 sierpnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.
Do projektu zapraszamy:
  • chorych na mukowiscydozę posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby zamieszkujące miejscowości do 30 000 mieszkańców.

Projekt dedykujemy chorym na mukowiscydozę, nie objętych wsparciem w ramach innych projektów związanych z rehabilitacją. Zajęcia poprowadzą fizjoterapeuci z doświadczeniem w pracy z chorymi na mukowiscydozę lub przeszkoleni przez PTWM.

Warunek przyjęcia - przesłanie do PTWM kompletu dokumentów w terminie nieprzekraczalnym 7 sierpnia 2019 r. listownie na adres biura lub skan e-mail poczta@ptwm.org.pl:
  • karta zgłoszeniowa (prawidłowo wypełniona i podpisana przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego),
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu - chorego na mukowiscydozę,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego uczestnika projektu.

O przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia, oraz kwestie logistyczne wynikające z konieczności dojazdu do domów chorych, tj. dostępność przeszkolonego fizjoterapeuty, odległość między miejscami zamieszkania chorych, a pracowników projektu.

Informacji udziela koordynator projektu

Monika Gronkiewicz
tel. 536 210 250, e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

Karta zgłoszeniowa
Obowiązek informacyjny - uczestnicy projektu.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK