Sportowa Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - rekrutacja uzupełniająca | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

1 kwietnia 2018 r.

Sportowa Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - rekrutacja uzupełniająca

PTWM z dniem 12.04.2018 r. rozpoczyna rekrutację uzupełniającą uczestników do 2 okresu realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie od maja 2018 r. do 30 marca 2019 r. na terenie całej Polski.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie uczestników do udziału w amatorskich imprezach sportowych poprzez wytrenowanie u chorych na mukowiscydozę nawyków samodzielnego, regularnego i prawidłowego, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości wykonywania aktywności sportowych, samodzielnego wykonywania rehabilitacji oddechowej i motywowane ich do przejęcia większej odpowiedzialności za swoje leczenie i rehabilitację, a co za tym idzie zwiększenie ich szans na pełną integrację społeczną.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji przez sport osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:
1) indywidualny trening sportowy z fizjoterapeutą
2) indywidualny trening samodzielnego funkcjonowania z fizjoterapeutą
3) trening motywacyjny z psychologiem (dla części uczestników)

Do projektu zapraszamy:
- chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 7 roku życia
- posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności
- nie uczestniczących w projektach realizowanych ze środków PFRON w podobnym celu (domowa rehabilitacja)
- bez medycznych przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej – wymagane jest zaświadczenie lekarza (uwaga – zaświadczenie musi być przesłane najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć).

Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to średnio ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
- kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności
Zaświadczenie lekarskie
Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój
lub skanem na adres poczta@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 25 kwietnia 2018 r. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 536 210 250
Koordynator Projektu Monika Gronkiewicz
e-mail: poczta@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK