Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę II | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

1 kwietnia 2018 r.

Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę II

PTWM z dniem 16 kwietnia 2018 r. rozpoczyna rekrutację uzupełniającą uczestników do II okresu realizacji projektu pn. Kompleksowa rehabilitacja osób chorych na mukowiscydozę II finansowanego ze środków PFRON i własnych.

Zajęcia odbywać się będą od 1 maja 2018 r. do 31 marca 2019 r. 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób chorych na mukowiscydozę poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

W projekcie przewidziano cztery formy wsparcia prowadzone przez:
1. Fizjoterapeutę (zajęcia indywidualnego treningu samodzielnej rehabilitacji): 6 godzin w miesiącu (łącznie 66 godzin dla każdego uczestnika).
2. Fizjoterapeutę lub pielęgniarkę (zajęcia indywidualnego treningu higieny osobistej i konserwacji sprzętu): 3 razy w ciągu roku po 2 godziny (łącznie 6 godzin dla każdego uczestnika).
3. Psychologa (zajęcia indywidualnego treningu motywacyjnego): 5 razy w ciągu roku po 2 godziny (łącznie 10 godzin dla każdego korzystającego z tej formy wsparcia uczestnika). Zajęcia przeznaczone tylko dla uczestników wymagających takiego wsparcia.
4. Dietetyka (zajęcia indywidualnego treningu żywieniowego): 4 razy w ciągu roku po 2 godziny, (łącznie 8 godzin dla każdego korzystającego z tej formy wsparcia uczestnika). Zajęcia przeznaczone tylko dla uczestników wymagających takiego wsparcia.
Do projektu zapraszamy:
– chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 4. roku życia,
– posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności,
– zamieszkujących na terenie całej Polski
- nie biorących jednocześnie udziału w innych projektach PFRON realizowanych w podobnym celu.

Uwaga! O przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszenia, ale ze względu na trudną logistykę projektu decydujące będzie również miejsce zamieszkania (tak, aby odległość między beneficjentami a pracownikami projektu była możliwie jak najmniejsza).

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
– kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności,

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres PTWM lub skanem na adres poczta@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30 kwietnia 2018 r. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Anna Skoczylas-Ligocka
Tel. kom. 662 033 999

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK