Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - rekrutacja | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

15 lipca 2017 r.

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - rekrutacja

PTWM z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu, który będzie realizowany od sierpnia 2017 do marca 2019 r. na terenie całej Polski

Celem projektu jest przygotowanie uczestników do uczestnictwa w amatorskich imprezach sportowych poprzez wyuczenie chorych na mukowiscydozę nawyków samodzielnego, regularnego i prawidłowego, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości wykonywania aktywności sportowych, samodzielnego wykonywania rehabilitacji oddechowej i motywowane ich do przejęcia większej odpowiedzialności za swoje leczenie i rehabilitację, a co za tym idzie zwiększenie ich szans na pełną integrację społeczną.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji przez sport osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:
1) indywidualny trening sportowy z fizjoterapeutą
2) indywidualny trening samodzielnego funkcjonowania z fizjoterapeutą
3) trening motywacyjny z psychologiem (dla części uczestników)

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy:
- chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 7 roku życia
- posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności
- nie uczestniczących w projektach realizowanych ze środków PFRON w podobnym celu (domowa rehabilitacja)
- bez medycznych przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej – wymagane jest zaświadczenie lekarza (uwaga – zaświadczenie musi być przesłane najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć)

Uwaga! Ze względu na trudną logistykę projektu i ograniczony budżet do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie oraz od miejsca zamieszkania pracowników projektu (maksymalna odległość między miejscami zamieszkania chorych i pracowników projektu to średnio ok. 20 km).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
- Karta zgłoszeniowa  (prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub chorego dorosłego)
- kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój
lub skanem na adres poczta@ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15 września 2017 r.. Decyduje data wpływu do PTWM.

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 533 370 757 (lub w okresie urlopowym 662 033 999)
Koordynator Projektu Monika Żmudzińska-Hann
e-mail: poczta@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK