PARI na dobry początek z mukowiscydozą | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę co roku podziwiać wiosnę

Edyta, 22 lata

Projekty

3 marca 2019 r.

PARI na dobry początek z mukowiscydozą

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w partnerstwie z firmą PARI zaprasza do udziału w 2 edycji projektu indywidualnych warsztatów inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych dla nowozdiagnozowanych chorych na mukowiscydozę.

Warsztaty realizować będą przeszkoleni fizjoterapeuci współpracujący z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą przy projektach domowej rehabilitacji. Dla zakwalifikowanych uczestników zorganizowanych zostanie 4-6 godzin warsztatów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2019 r do 30 czerwca 2019 r na terenie całej Polski w miarę dostępności specjalistów fizjoterapeutów.

Do projektu zapraszamy:
- chorych na mukowiscydozę w wieku poniżej 3 lat   lub
- chorych na mukowiscydozę bez względu na wiek z rozpoznaniem mukowiscydozy ustalonym nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do projektu

Karta zgłoszeniowa do projektu

Zgłoszenia i informacje:

Monika Żmudzińska-Hann
Koordynator ds. socjalnych i programów pomocowych

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (biuro w Dziekanowie Leśnym)
ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki

Telefon kom.: 533 370 757
Mail:   mhann@ptwm.org.pl

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK