Mukowiscydoza dziedziczenie | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty chcę rozwijać moje talenty

Aneta, 33 lat

Mukowiscydoza dziedziczenie

Dlaczego moje dziecko ma mukowiscydozę?

Mukowiscydoza to choroba genetyczna. Szacuje się, że w Polsce co 35 osoba jest nosicielem uszkodzonego genu odpowiedzialnego za wystąpienie mukowiscydozy, jednakże choroba ujawnia się wyłącznie u osób, które odziedziczyły nieprawidłowe geny od obojga rodziców. Para rodziców będących nosicielami może mieć z 25% prawdopodobieństwem dziecko chorujące na CF.

Prawdopodobieństwo to jest stałe i niezmienne przy każdych kolejnych ciążach. Należy również pamiętać, że istnieje 50% szansa, iż dziecko takiej pary będzie również nosicielem genu z defektem genetycznym, a tym samym będzie miało w przyszłości podwyższone ryzyko posiadania dziecka chorego na CF. Dziedziczenie mukowiscydozy jest wyłącznie sprawą losową – jest niezależne od wieku rodziców czy jakichkolwiek innych czynników.

Mukowiscydoza dziedziczenie

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK