Sport i zdrowie z Fundacją PZU | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Aktualności

1 grudnia 2022 r.

Sport i zdrowie z Fundacją PZU

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wraz z Fundacją PZU ogłasza nabór do projektu ,,Sport i zdrowie z Fundacją PZU”. Projekt realizowany w ramach dotacji z Fundacji PZU. Celem projektu jest objęcie pełnoletnich chorych na mukowiscydozę innowacyjnym wsparciem, które zwiększy ich samodzielność oraz poprawi jakość życia i uczestnictwo w życiu społecznym.

Fundacja PZU

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZUProjekt zakłada uczestnictwo w indywidualnych zajęciach treningu sportowego ze wskazanym przez uczestnika projektu trenerem personalnym średnio 4 godziny w miesiącu przez okres 7 miesięcy dla 10 osób pełnoletnich chorych na mukowiscydozę. Rozpoczęcie realizacji spotkań z trenerem personalnym 23 grudnia 2022 r. a zakończenie 23 czerwca 2023 r.

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

  • pełnoletnich chorych na mukowiscydozę.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM:

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczestnika

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  • Przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (niezbędny warunek formalny)
  • Data przyjęcia zgłoszenia ( ilość miejsc ograniczona)
  • Pierwszeństwo w rekrutacji do projektu będą miały osoby, które nie brały udziału we wcześniejszej edycji

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
skanem na adres: mgronkiewicz@ptwm.org.pl
lub pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka-Zdrój

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 14.12.2022
Decyduje data wpływu do PTWM

Informacje o projekcie:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 536 210 250

Koordynator projektu:
Monika Gronkiewicz
e-mail: mgronkiewicz@ptwm.org.pl

Klauzula informacyjna

Fotografia: Pexels Karolina Grabowska

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK