Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

XXXI Ogólnopolskie Szkolenie dla Członków Rodzin
i Opiekunów Chorych na Mukowiscydozę
Falenty, 16-17 czerwca 2018 r.

Do wyświetlenia transmisji wymagany jest komputer z zainstalowaną wtyczką flash.
Transmisja może nie działać na wybranych urządzeniach mobilnych.

Walne zebranie. Transmisja autoryzowana